Var student og mottok dagpenger som arbeidsledig. Retten: -Verken forsettlig bedrageri eller falsk forklaring.

En 49 år gammel mann fra Sørlandet mottok i nesten ett år en kvart million i dagpenger. Han hadde ikke krav på denne stønaden da han samtidig var fulltidsstudent. Statsadvokaten ville ha mannen straffet både for forsettlig trygdebedrageri og falsk forklaring (uriktige opplysninger), og mente mannen burde straffes med fire måneder i fengsel.

Som anført av forsvareren, la tingretten til grunn at 49-åringen ikke kunne dømmes for forsettlig bedrageri da han ikke hadde utvist forsett eller noen vinnings hensikt da han fylte ut meldekortene uriktig. I tråd med forsvarerens oppfatning ble han dømt for uaktsomt bedrageri.

Mannen ble også frifunnet for beskyldningen om å ha gitt NAV uriktige opplysninger (falsk forklaring).

Advokat Svein Kjetil Stallemo forsvarte 49-åringen.