Kontraktsretten omfatter alle typer tilfeller der hvor to personer/selskaper inngår avtale seg i mellom.

Vårt kontor yter bistand både til private og næringsdrivende.

En del av den bistand vi yter innenfor dette området er kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

I og med at kontraktsretten er så omfattende, kan aktuelle tvistetema vedgå alt fra når en enkeltperson kjøper en forbrukergjenstand i butikken til kompliserte avtaler mellom ulike lands selskaper.