Politiet fant narkotika i boden. Frifunnet for oppbevaring.

En 51 år gammel mann fra Sørlandet var blant annet tiltalt for grov narkotikaforbrytelse som følge av at politiet fant store mengder amfetamin i boden hans. Mannen nektet straffeskyld da saken ble behandlet i tingretten.

Politiet krevde ett års fengsel som passende straff.

Tingretten la til grunn at stoffet i boden stammet fra samme produksjon som et annet beslag som ble funnet i mannens stue, men fant at påtalemyndigheten ikke samlet sett hadde ført tilstrekkelig bevis for at stoffet i boden tilhørte 51-åringen.

Mannen ble frifunnet for hele beslaget i boden.
Advokat Svein Kjetil Stallemo forsvarte 51-åringen.