Ingen 17.mai-frihetsberøvelse av kjæreste.

Etter en fuktig feiring av 17. mai, ble en 25 år gammel mann tiltalt for å ha holdt kjæresten innesperret i leiligheten sin.
Tingretten la til grunn at han hindret kjæresten i å forlate leiligheten ved å holde henne igjen og kaste henne bort fra utgangsdøren flere ganger. Til tross for dette ble mannen frifunnet fordi retten samlet sett ikke kunne konstatere at det dreide seg om en frihetsberøvelse i lovens forstand.

Advokat Svein Kjetil Stallemo var mannens forsvarer.