Vi yter bistand og rådgivning i alle typer problemstillinger som ligger innenfor erstatnings- og forsikringsretten.

I erstatningsretten skiller man mellom erstatning i og utenfor kontraktsforhold.

Erstatning i kontraktsforhold er alltid basert på en avtale, enten denne er muntlig eller skriftlig. Erstatning utenfor kontraktsforhold er de tilfellene hvor det ikke foreligger noen avtale, for eksempel krav om erstatning etter trafikkulykker, feil saksbehandling av kommunen, naboens nedskjæring av hekken din eller rett og slett dersom du er utsatt for en svindel. Her er noen eksempler nevnt; en rekke uteglemt.

En ytterligere del av erstatningsretten springer ut av strafferetten, eksempelvis krav på vegne av fornærmede i straffesaker og søknad om erstatning fra staten, enten som voldsoffer eller gjerningsmann ved urettmessig straffeforfølgning.