Familieretten er mangfoldig.

Ofte vil det være behov for advokatbistand i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Dette kan gjelde formuemessige forhold og spørsmål om inngåelse av ektepakt.

Ved opphør av ekteskap yter vårt kontor bistand i skiftespørsmål og barnefordelingssaker.

Også utenfor ekteskap kan det reises spørsmål om barnefordeling, for eksempel ved opphør av samboerforhold. Saker etter barnelova om fast bosted, samvær og foreldreansvar inngår i den type saker vi bistår i.