Arveretten gjelder i hovedsak hvem som er arveberettiget etter et dødsfall. Spørsmålet har en todelt løsning. Enten skal arven deles etter reglene i arveloven. I korte trekk løser loven arvespørsmålet slik at det man etterlater seg først skal gå til egne barn, det loven kaller livsarvinger. Det hender imidlertid ikke sjeldent at den avdøde har skrevet testament, og da er det med visse begrensninger i arveloven testamentet som avgjør hvordan arven skal fordeles.

Privat skifte er når arvingene selv forestår skifteoppgjøret. Hvordan dette skal gjøres følger av skifteloven. Dersom alle arvingene er enige om fordelingen, er det ingenting i veien for å gjøre det på en slik måte. Men også der hvor man skifter privat kan det være behov for bistand fra advokat.

Offentlig skifte innebærer at skiftet registreres av tingretten som oppnevner en bobetyrer (advokat).

Etter at arven er fordelt, skal det sendes arvemelding til Skatteetaten. Vårt kontor bistår også med arbeidet som gjelder utfylling av nødvendige dokumenter for å få skatteetaten til å treffe vedtak om arveavgift.

Vi kan også bistå ved spørsmål om forskudd på arv hvor spørsmål om arveavgift ofte dukker opp. Du kan også selv regne ut hvor mye avgiften blir på skatteetatens egne nettsider.