Statsadvokaten: Grovt utroskap for 10 millioner. Retten: Frifinnes for nært alt.

En mann fra Sørlandet var sammen med et familiemedlem tiltalt for grove utroskap av verdier for mer enn 10 millioner.

Mannen ble fullt ut frifunnet for beskyldninger om at selskapet han var daglig leder i betalte fiktive og oppblåste fakturaer for mer enn 4,5 millioner fra et annet familiemedlem.

Han ble også fullt ut frifunnet for å ha betalt en faktura fra det samme familiemedlemmet til et annet selskap han var daglig leder i.

I tillegg ble han frifunnet for beskyldninger om grove utroskap ved at han hadde utbetalt millionbeløp til seg selv for arbeid han hevdet å ha utført, men som påtalemyndigheten mente han allerede fikk lønn for, og som han ifølge tiltalen ble fakturert med for høye priser.

Heller ikke beskyldningene om grovt utroskap for at mannen i en femårsperiode la frem bilag til regnskapsføreren for mer enn 3 millioner, førte frem.

Mannen var også tiltalt for kreditorunndragelse, men ble frifunnet også for dette.

Advokatene Eirik Glad Balchen og Svein Kjetil Stallemo forsvarte mannen.

Eksterne linker:

Frifunnet for det meste (fvn.no 04.12.2014)

Tiltalt for underslag av ti millioner (fvn.no 14.07.2014).