Et av de største rettsområdene er fast eiendom.

Etter kjøp av fast eiendom kan det oppstå forhold som kjøperen oppdager først etter overtakelsen. Dette kan dreie seg om mangler ved eiendommen som må utbedres. Ofte kan det da være aktuelt å fremme krav mot selgeren av eiendommen. I praksis skjer dette ikke sjeldent direkte mot selgers eierskifteforsikringsselskap.

Husleiesaker er også en del av dette rettsområdet. Det kan dreie seg om inngåelse eller oppfølgning av husleieavtaler, utkastelse av leieboer eller oppsigelse av leiekontrakt.

Vi bistår også i alle typer heftelsesspørsmål, herunder tinglysing av ikke-pengemessige heftelser (bruksrett, veirett, jaktrett osv.) og tvister som har sitt utspring i slike forhold.

Vi har også betydelig erfaring med rådgivning/tvisteløsning i tilknytning til næringseiendommer.