Frifunnet for pyramidebedrageri i millionklassen.

En 65 år gammel mann var sammen med en 58-åring tiltalt for bedrageri av millionbeløp ved at de hadde vervet tre sørlendinger til å investere i et selskap som fremstod som et såkalt pyramideselskap. Alle de involverte hadde deltatt i slike investeringer tidligere.
58-åringen, som var representert ved en lokal advokat fra et annet sted i landet, ble dømt til ett års fengsel og til å betale erstatning med enn én million.
65-åringen ble imidlertid frifunnet for alt. Han nektet for at hans befatning med saken var noe bedrageri, og dessuten at forholdene for hans del var foreldet.
Tingretten kom til at saken mot 65-åringen var blitt foreldet, blant annet som følge av sendrektighet hos politiet. Tingretten trengte derfor ikke å ta stilling til om han i det hele hadde gjort noe straffbart ved sin befatning med saken.
Mannens forsvarer var advokat Svein Kjetil Stallemo.