Vi tilbyr bistand både til arbeidsgivere og arbeidstakere.

Arbeidsretten er omfattende, og for det meste yter vi bistand i saker om oppsigelse eller avskjed.

I de senere år har også arbeidsretten utviklet seg. Dette har først og fremst skjedd ved ny arbeidsmiljølov som blant annet tar sikte på å verne arbeidstakeres varsling av forhold på arbeidsplassen som man klanderverdig. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Det er alltid et mål at saker løses utenrettslig, det vil si at man arbeider for å komme til konstruktive løsninger som begge parter kan leve med uten å møtes i rettsalen.

Dessuten yter vi bistand i mindre kompliserte arbeidsrettslige spørsmål, herunder inngåelse av arbeidskontrakter.