Vårt kontor bistår med ulike skatte- og avgiftsspørsmål.

Skattemessige spørsmål kan relatere seg til ligningsvedtak og klage over slike vedtak. Det kan også dreie seg om kontakt med ligningskontoret som gjelder anmodning om forhåndsuttalelse i skattespørsmål man ønsker og få avklart.

Avgiftsretten er meget omfattende. Vi yter imidlertid mest bistand i spørsmål som gjelder merverdiavgift, herunder ofte vedtak truffet av skatteetaten om skjønnsmessig fastsettelse av merverdiavgiftsterminer, dessuten også senere innfordringskrav fra staten.