Frifunnet for vold mot realitydeltaker

En 19 år gammel mann fra Sørlandet var for Kristiansand tingrett tiltalt for vold mot en Paradise Hotel-deltaker. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen og hans forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes.

Tingretten fant ikke at fornærmede ble utsatt for vold av tiltalte. Retten la etter bevisene til grunn at tiltaltes dytt ikke kan regnes som straffbart etter strl § 228, og retten kom til at tiltalte blir å frifinne.

Advokat Svein Kjetil Stallemo forsvarte tiltalte.