Tatt på fersken med 100 gram hasj på hotellrommet. Frifunnet for oppbevaring av narkotika

En 51-åring fra Østlandet var tiltalt for oppbevaring av 97 gram hasj på sitt hotellrom et sted på Sørlandet. Da politiet ransaket hotellrommet ble det funnet et betydelig kontantbeløp, og hjemme hos mannen på Østlandet ble det funnet både narkotika og brukerutstyr. Mannen disponerte hotellrommet alene.

Mannen hevdet i retten at narkotikaen på hotellrommet ikke var hans, og at han ikke hadde brukt narkotika på et par år. Retten festet ikke lit til denne delen av hans forklaring, og viste til at det ble funnet narkotika og brukerutstyr hjemme hos mannen.

Forsvareren gjorde imidlertid gjeldende at bevisene ikke med tilstrekkelig sikkerhet tilsa at narkotikaen på hotellrommet tilhørte 51-åringen, og at det ikke var bevist at han oppbevarte denne på straffbart vis for andre. Tingretten konkluderte med «at det foreligger er reell tvil knyttet til om hasjen som ble funnet på tiltaltes hotellrom (…) tilhørte tiltalte.».

Mannen ble frifunnet.

Mannens forsvarer i tingretten var advokat Svein Kjetil Stallemo.