Frifunnet for heleri.

En 26 år gammel mann var blant annet tiltalt for heleri av et VISA-kort som ble funnet i bilen hans.
Retten fant at mannen ikke hadde opptrådt verken forsettlig eller grovt uaktsomt. Han ble derfor frifunnet for forholdet.

Advokat Svein Kjetil Stallemo bistod mannen.