Frifunnet for dieseltyveri sammen med kamerat. Kameraten dømt for samme forhold

En 23 år gammel mann fra Litauen ble sammen med en annen litauer satt under tiltale for tyveri av diesel fra en parkeringsplass i indre Agder. Det ble også varslet erstatning til fornærmede for tap av 250 liter diesel.

23-åringen nektet for å ta deltatt i tyveriet. Tingretten vurderte saken slik: «Det er i de fremlagte bevisene intet som med tilstrekkelig grad av sikkerhet knytter tiltalte til (…) tyveriet.».

Han måtte heller ikke betale erstatning for dieselen som var stjålet.

Kameraten ble både dømt til straff for forholdet, og til å erstatte tapet av dieselen som ble stjålet.

Advokat Svein Kjetil Stallemo var forsvarer for 23-åringen.