Erkjente straffeskyld i retten, men forsvareren ba om frifinnelse. Retten: -Kan ikke dømmes.

En 29-åring fra Sørlandet var blant annet tiltalt for å ha brukt falske skilter på en moped han kjørte. Han erklærte seg skyldig da saken ble behandlet i tingretten, men forsvareren krevde han frifunnet.

Tingretten fulgte forsvarerens oppfatning av bevisene, og fant at det var «rimelig tvil om tiltalte [handlet med] rettsstridig hensikt.».

29-åringen ble også tidligere i år frifunnet for andre beskyldninger, blant annet for å ha kjørt uten gyldig førerkort i en stjålet bil i Danmark.

Advokat Eirik Glad Balchen har vært forsvarer for mannen i begge sakene.