2,6 i promille. Frifunnet for fyllerkjøring til sjøs – og erstatning.

En 33 år gammel mann fra Sørlandet var tiltalt for kjøring av båt i påvirket tilstand og for farlig navigering til sjøs. Han hadde kjørt en 43 fots skøyte inn i annet privat fartøy, og deretter stukket fra stedet. Politiet fant ham sovende på dekk, og det ble tatt promilletest som viste at mannen, noen timer senere, hadde 2,3 i promille.
Da mannen møtte i tingretten erkjente han straffeskyld for promillekjøring til sjøs.
Forsvareren problematiserte bevissituasjonen ved tiltalen om promillekjøringen, og tingretten kom til at det ikke var bevismessig grunnlag for å fastslå med sikkerhet at tiltaltes promille var over lovlig terskel på 0,8. 33-åringen ble også frifunnet for tiltalen om farlig navigering. Retten kom til at det ikke kunne utelukkes at sammenstøtet skyldtes en teknisk svikt, slik forsvareren gjorde gjeldende.
Eieren av båten som ble påkjørt, og hans forsikringsselskap, krevde flere hundretusen i erstatning. Mannen ble frifunnet for hele kravet.
Advokat Svein Kjetil Stallemo forsvarte mannen.