Her har vi lagt til noen lenker vi tror kan være av nytte for besøkende av siden vår:

advokatenhjelperdeg.no
«(…)en nettportal som synliggjør hva vi advokater kan hjelpe privatpersoner med. Siden starten har vi hatt 365 000 besøk, bare i november (2007) var det 27 000 innom for å få juridisk informasjon og komme i kontakt med en advokat. Mange advokater har registrert sin kompetanse på siden. (…)
(Advokatenhjelperdeg.no i Advokatbladet nr. 12 i 2007)

brreg.no (Brønnøysundsregistrene)
Dette er Brønnøysundsregistrenes egne nettsider. Her kan du søke blant alle norske selskap, og klikke deg videre inn på ulike kunngjøringer om selskapene. Her finnes også ulike skjema knyttet til registrering og opphør av selskaper, meldinger om kapitalforhøyelse og -nedsettelse med mer.

dep.no (Departementene)
Dette er Regjeringen og departementenes egne nettsider.

forsinkelsesrente.no
Her kan du regne ut rente etter forsinkelsesrenteloven. Nettsiden regner automatisk ut det samlede rentekrav dersom du legger inn kravet (hovedstolen), startdato og sluttdato. På denne måten kan du enkelt regne deg ut til hva som skal betales etter lovens renteregler. Nettsiden er kontiunerlig oppdatert slik at dersom kravet går over en periode med ulike rentesatser, blir dette hensyntatt.

frirettshjelp.no
Her finnes all informasjon om fri rettshjelp-ordningen. På enkle måter får du de til en hver tid gjeldende regler om ordningen. Dessuten oppdateres siden med de siste nyheter som er skrevet om fri rettshjelp, også fra Politi- og justisdepartementet.

jus.no
Dette er internettsiden til Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter. Her kan du enkelt finne fram til for eksempel Reglene for god advokatskikk, hvordan man kan klage på advokater og regler om oppdragsbekreftelser. Sidene oppdateres dessuten kontiunerlig med nyheter fra Høyesterett og rettsavgjørelser fra hele verden.

lovdata.no
På denne siden finnes alle lover i Norge. Dessuten kan du søke blant en rekke forskrifter og rundskriv. Det er også tilgang til et stort antall rettsavgjørelser, både avsagt av tingrettene, lagmannsrettene, Høyesterett og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD). Lover og domsavgjørelser (med mer) er ordnet både alfabetisk og kronologisk, noe som gjør det meget oversiktlig å finne fram.

tinglysing.no
Fra 2006 er det Statens Kartverk som har overtatt alle tinglysinger av og i fast eiendom i Norge. Dette er fordelt i to hovedgrupper; vanlig fast eiendom (enebolig, rekkehus og lignende) og borettslag. Som et alternativ til Statens Kartverks telefoniske kundesenter (telefon 32 11 88 00) vil denne nettsiden kunne gi deg det meste av den informasjon du trenger. Det er også mulig å laste ned skjema direkte fra denne siden.