Frifunnet for seksuelle overgrep av barn i egen familie.

En norsk mann var satt under tiltale av en av landets statsadvokatembeter for seksuelle overgrep mot et barn i sin egen familie. Slik tiltalen var utformet var strafferammen bare for det ene forholdet 15 års fengsel. Uavhengig om noe straffbart hadde funnet sted, anførte mannens forsvarer at han måtte frifinnes fordi det var uvisst om [...]