Frifunnet for falsk forklaring til NAV

En 68-åring fra Sørlandet var tiltalt i Kristiansand tingrett for å ha avgitt falsk forklaring til NAV i forbindelse med en søknad om uførepensjon. Etter søknaden hadde han arbeidet sporadisk. Tingretten frifant mannen og kritiserte også NAV for at man ikke gjorde noe for å stanse utbetalingene når NAV selv vurderte at stønaden han mottok [...]