Erkjente straffeskyld i retten, men forsvareren ba om frifinnelse. Retten: -Kan ikke dømmes.

En 29-åring fra Sørlandet var blant annet tiltalt for å ha brukt falske skilter på en moped han kjørte. Han erklærte seg skyldig da saken ble behandlet i tingretten, men forsvareren krevde han frifunnet. Tingretten fulgte forsvarerens oppfatning av bevisene, og fant at det var "rimelig tvil om tiltalte [handlet med] rettsstridig hensikt.". 29-åringen ble [...]